Hệ màu sRGB và BT.709, REC2020 cho TV và thiết bị xem phim

Bộ giải mã REC.709 sử dụng bộ tham số SMPTE được xác định là hệ màu 8 bit tại 16 và màu trắng được hiểu tại 8bit 235.

sRGB sử dụng hệ cơ bản ITU-R BT.709, tương tự như cách các màn hình studio và HDTV. Tuy nhiên

  • REC601, chuẩn của những TV SD
  • REC2020, ITU-R khuyến cáo cho TV UHD
  • sRGB, tiêu chuẩn không gian màu cho web/đồ họa máy tính dự trên tiêu chuẩn của REC 709 và màu trắng. (https://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709)

Kênh màu Y’CbCr cho video có thể bắt đầu từ 0 – 255, nhưng màu đen hoàn toàn được xác định bằng 16 và màu trắng hoàn toàn được xác định tại 235. Giá trị từ 0-16 và 235 – 255 được giữ chỗ, CbCr có thể bắt đầu từ 16 – 240.

sRGB và REC709 đều là những thông số ảo. Chúng giống như những điểm trắng D65 và RGB chromaticity nhưng giữa chúng có sự khác biệt về hệ số gamma. sRGB là 2.2 gamma và Rec709 là 2.4 gamma chuẩn nhưng có thể nằm giữa 2.2 và 2.4.

Đó là tại sao sRGB lại có đủ dải 0-255, bởi vì nó được hướng tới thị trường máy tính, nhưng BT709 lại hướng đến thị trường video như truyền hình, streaming, và nó đã giảm phạm vi xuống còn 16-235. Một màn hình có thể bất kì hệ màu nào mà không vấp phải vấn đề gì khác, việc vẽ lại bảng mã để nhắm đến thị trường.

UHD_Rec2020-vs-Rec709.jpeg

REC2020 xác định độ sâu màu là 10bit hoặc 12 bit. 10bit của REC2020 sử dụng những kênh màu nơi màu đen được nhận bằng code 64 và nominal chọn tại 940. Code 0-3 và 1020 – 1023 dùng cho thời gian, code 4-63 dùng cho dữ liệu video dưới màu đen trong khi code 941 đến 1019 dùng để thể hiện dữ liệu video trên điểm danh nghĩa.

12bit mẫu sử dụng màu đen tại code 256 và điểm danh nghĩa là 3760, code 0-15 và 4080 – 4095 dùng cho thời gian, code 16 – 255 dùng để thể hiện dữ liệu video dưới điển đen và màu trắng code từ 3761 – 4079 cung cấp dữ liệu video trên điểm danh nghĩa.

Định dạng HDR sử dụng những chức năng khác nhau để truyền tải HLG với tiêu chuẩn HLG hoặc PQ. HDR10 có độ sâu màu 10bit, và không gian màu REC2020. UHD Phrase A xác định HLG10 như HLG và độ sâu 10 bit, không gian màu 2020 như PQ

HDMI 2.0 hỗ trợ không gian màu REC.2020 và truyền dữ liệu 12bit chuẩn RGB tại độ phân giải 2160p và khung hình 24/25/30 fps hoặc truyền tải dữ liệu 12bit 4:2:2/4:2:0 YCbCr tại độ phân giải 2160p và khung hình 50/60fps.