Hướng dẫn đặt hàng tại NiMo

Bước 1: Click Thêm vào giỏ dathang-buoc-1 …Bạn có thể điền số lượng cần đặt (mặc định số lượng là 01):

Bước 2: Click vào giỏ hàng và bấm vào Thanh toán
dathang-buoc-2 Tiếp theo đến bước 3 và 4
Bước 3/4: Click vào giỏ hàng và bấm vào Thanh toán
dathang-buoc-3-4 Sau khi điền đầy đủ thông tin tại bước 03, bạn bấm vào nút Đặt hàng để xác nhận đơn hàng. Quá trình đặt hàng online trên website www.nimo.vn đã xong. Mỗi sản phẩm sẽ có kiểu đặt hàng riêng nhưng quan trọng nhất, bạn cần cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và tên người nhận để NiMo dễ dàng giao hàng cho bạn.]]>