, , ,

Leather & Tire Wax – Chai xịt bóng 3 trong 1


Wax dưỡng bóng dạng xịt cho lốp xe và nội thất da – LEATHER & TIRE WAX vừa tạo bóng, vừa dưỡng bóng cho lốp xe và các bề mặt nhựa của xe, giữ cho các bộ phận luôn sáng bóng và lâu mòn theo thời gian. Đặc biệt không cần lau lại khi sử dụng để xịt lên bề mặt lốp xe.]]>

0

Wax dưỡng bóng dạng xịt cho lốp xe và nội thất da – LEATHER & TIRE WAX vừa tạo bóng, vừa dưỡng bóng cho lốp xe và các bề mặt nhựa của xe, giữ cho các bộ phận luôn sáng bóng và lâu mòn theo thời gian. Đặc biệt không cần lau lại khi sử dụng để xịt lên bề mặt lốp xe. 1.Nếu bạn sử dụng lốp xe, rửa sạch bùn hoặc đất trước. 2.Đứng khoảng 15-25cm đi từ hông lốp và áp dụng đồng đều. Sau đó nó lây lan mỏng với một miếng vải khô.

]]>